باطله برداری چادرملو

 

کارفرما : مجری طرح سنگ آهن چادرملو

استان : يزد

وظایف : طراحی و نظارت

وضعیت اجرایی : اتمام در سال 2005

مشخصات پروژه:

طراحی و نظارت راه اصلی: 55 کيلومتر

احداث تقاطع راه آهن: يک دستگاه پل 20 متری

احداث راه چادرملو - بهاباد: 57 کيلومتر

باطله برداری: 8,000,000 تن

خاکبرداری مخازن: 1,500,000 متر مکعب

خاکبرداری انبار: 850,000 متر

مطالعه راه چغارت – چادر ملو: 135 کيلومتر

مطالعه مخازن ذخيره سازی پساب و احداث حوضچه های مربوط: 20,000,000 متر مکعب

طراحی و استخر ساختمان های جنبی: 1,000 متر مربع

شرح مختصر پروژه :

طراحی و احداث راه های منطقه چادرملو و باطله برداری حدود 8000000 تن روی معدن و نظارت بر احداث محل سنگ شکن و سيلو ها و طراحی و نظارت بر احداث ذخيره سازی پساب باطله برداری و کارهای ساختمانی جنبی. درحال حاضر مهندسين مشاور رهاب نظارت بر تعميرات و نگهداری جاده های سايت چادر ملو را دارد.

گالری عکس: